ถ้าตนเองถนัดสิ่งใดจงทำสิ่งนั้น ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็จงอย่าท้อ จงเรียนรู้วิธีทำกำไรในช่วงเศรษฐกิจดีเเละรู้จักป้องกันตนเองในช่วงเศรษฐกิจวิกฤต โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *