ผู้ประกอบการหลายท่านไม่เห็นความสำคัญของการบริหารสินค้าคงคลัง คงปล่อยให้สินค้าคงคลังมีมากเกินไปนั่นย่อมหมายถึง การเองเงินสดไปจมอยู่กับสินค้าที่วางอยู่เฉยๆในโกดัง เงินจำนวนนี้สามารถเอาไปทำให้งอกเงยได้ โดยเอาเงินซื้อเป็นสินค้าคงคลังเก็บไว้ โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *